Mapy do celów projektowych i planistycznych

 • w opracowaniu numerycznym
 • w opracowaniu klasycznym


Podziały nieruchomości i inne opracowania geodezyjno- prawne

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienia i wyznaczenia granic nieruchomości
 • scalenia działek
 • wstępne projekty podziału nieruchomości
 • mapy do celów sądowych
 • projekty podziału „do użytkowania”
 • mapy do celów ustanowienia służebności
  gruntowych


Kompleksowa obsługa inwestycji w budownictwie

 • wytyczenia i pomiary powykonawcze budynków
  jedno i wielorodzinnych oraz przemysłowych
 • wytyczenia i inwentaryzacja sieci uzbrojenia
  terenu
 • obliczanie mas ziemnych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • obsługa geodezyjna inwestycji drogowych,
  inżynieryjnych
 • pomiary lokali